Sign in About us News Events Advertising App Holidays Map Prayer times Ask the Imam Qibla Radio Bloggers TVs Media
Sign in
Ask a question

Ask the Imam

Question

Әссәләму галәйкүм,хәзрәт. бер сорау бар иде. Йосыф сүрәсенең 11 аятендә бер сүздә өчпочмак символы бар, нәрсәне аңлата ул?

Kamil Samigullin
June 18, 2017 - 11:55
Generic matters

Үагаләкүм әссәләм. Әлеге билге 🔸 янәшәдәге тәшдидле нунга бәйле. Белүебезчә, тәшдид ул - хәрефне икеләтә торган билге. Шул икелетелгән хәрефнең беренчесе сәкенле, ә икенчесе хәрәкәле була. Әмма без караган очракта тәшдид эчендә сәкен түгел, ә даммә хәрәкәсе яшерелгән: لاٰ تاْمَنُنٰا. Коръәндә шушы гыйбарәнең язылышында ике хәрәкәле "нун" берләштерелеп тәшдидле хәлдә күрсәтелә, ләкин укыганда тәшдид эчендә яшерелгән даммә билгесен тавышсыз, иреннәр ярдәмендә белдерергә кирәк. Моның өчен монда тәшдидле нунны борын куышлыгында икеләткән арада, иреннәрне түгәрәкләп, даммә хәрәкәсенә ишарә ясап алырга тиешле була (ләкин даммә тавыш белән әйтелми!) Шулай итеп, бу ромб 🔸 билгесе гадәти булмаган үзенчәлекле укылышны искәртеп тора: ул тәшдид эчендә сәкен түгел, ә даммә булуын белдерә һәм аны иреннәр белән ишарә кылырга кирәк икенлеген оныттырмас өчен куела.

Ask a question
Recent Replies
Popular Imams
It couldn’t be easier to nourish body and soul on the go
with HalalGuide app